Thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán khi nhận hàng (COD): Khi mua hàng, quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã thỏa thuận. Việc thanh toán chi phí vận chuyển sẽ tuân theo chính sách vận chuyển của EQL hoặc do các bên thỏa thuận.Thanh toán chuyển khoản
bằng mã QR-Code

Quý khách thanh toán trực tiếp qua ứng dụng OnePay bằng mã QR-Code trên website.

Thanh toán thẻ

Quý khách có thể thanh toán qua các thẻ tín dụng quốc tế: Visa/ Mastercard/ AMEX hoặc ứng dụng PayPal.