Thẻ tích điểm EQL

100.000đ = 1 điểm

100 điểm = 50,000đ

Tích điểm liền tay

Tích điểm ngay lần đầu mua sắm tại EQL

 Lưu ý:

 • Không tích điểm cho hoá đơn giảm giá hoặc hoá đơn có sản phẩm SALE

 • Không tích điểm cho hoá đơn thanh toán bằng điểm thưởng

 • Không tích điểm cho hoá đơn thanh toán bằng Voucher

 • Điểm tích cố định

 • Điểm không thể chuyển nhượng

 • Điểm có giá trị đến hết ngày 31/12 hàng năm. Điểm của năm cũ không sử dụng trước ngay 31/12 sẽ được huỷ bỏ.

 • Tích điểm chỉ áp dụng cho các đơn hàng khi mua qua website, Facebook, Instagram và Zalo chinh thúc (không áp dụng cho các đơn hàng mua hàng qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada,..).

 • Tất cả quyền lợi, thể lệ và chính sách tích luỹ có thể thay đổi tuỳ theo quy định tại từng thời điểm của EQL.

 • EQL có thể thay đổi điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Quyền quyết định cuối cùng về tích điểm thuộc về EQL.

 • Điểm được tích luỹ dựa theo số điện thoại đặt hàng, nên quý khách vui lòng sử dụng cùng một số điện thoại cho mọi đơn hàng.


  Nếu bạn có thắc mắc về điểm tích luỹ, hãy liên hệ với EQL qua email tại hello@eql-apparel.com